آرشیو مربوط به برچسب : دانلود پاورپوینت دانشگاهی علوم انسانی

اصول و مبانی مدیریت

اصول و مبانی مدیریت

اصول و مبانی مدیریت ایجاد سازمان یادگیرنده ترجمه محمدرضا زالی – مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران ( ۳ نفر) مدیریت استراتژیک...