فرایند تصمیم گیری 5000 تومان

نسخه PDF دارد

فرایند تصمیم گیری

فرایند تصمیم گیری تصمیماتی را که مدیران میگیرند  میتواند : ۱ – موجب رشد ۲- رونق ۳- ورشکستگی معمولا تصمیم باید در شرایطی گرفته شود که: ۱– عوامل  پیوسته در حال تغییرند ۲-  اطلاعات  چندان روشن نیست [...]

مشاهده و دانلود
مدیریت منابع انسانی 5000 تومان

نسخه PDF دارد

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی اهداف کلی : ۱-اهمیت و اهداف مدیریت منابع انسانی ۲-تعاریف و مفاهیم ۳-وظایف و مسئولیت ها ۴-نقش سازمان امور اداری و وزارت کار وامور اجتماعی در مدیریت منابع انسانی در ایران هدف [...]

مشاهده و دانلود
نرم افزارهای مدیریت استراتژیک 5000 تومان

نرم افزارهای مدیریت استراتژیک

نرم افزارهای مدیریت استراتژیک امروزه، روشهای مدیریت سازمان یکی از موضوعات چالش برانگیز  بسیاری از مدیران و کارشناسان است. این موضوع سبب شده تا نظریه ها ، ابزارها ، مدلها و استانداردهای بسیاری در [...]

مشاهده و دانلود
اصول و مبانی مدیریت 5000 تومان

اصول و مبانی مدیریت

اصول و مبانی مدیریت ایجاد سازمان یادگیرنده ترجمه محمدرضا زالی – مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران ( ۳ نفر) مدیریت استراتژیک – فرد آر دیوید ترجمه دکتر علی پارساییان نشر فرهنگ و هنر(۴ نفر) ساختن برای [...]

مشاهده و دانلود
اثربخشی تجهیزات OEE رایگان

اثربخشی تجهیزات OEE

اثربخشی تجهیزات OEE شاخص   Overall Equipment Effectiveness) OEE ) که برای نخستین بار در دهه ۱۹۶۰ توسط «سی‌چی‌ناکایاما» در ژاپن معرفی و بکار گرفته شد، به عنوان یکی از مؤثرترین ارکان نظام نت بهره [...]

مشاهده و دانلود
متدولوژی سیستمی 5000 تومان

نسخه PDF دارد

متدولوژی سیستمی

متدولوژی سیستمی دسته بندی متدولوژی های سیستمی پارادایم ها و استعارت رویکردهای هدف جو رویکردهای کشف مقاصد اطمینان از انصاف ترویج تنوع پارادایم الگوواره یا پارادایم، سرمشق و الگوی مسلط و چارچوب [...]

مشاهده و دانلود