آرشیو مربوط به برچسب : دانلود پاورپوینت رشته مدیریت

طراحی استراتژی برای شرایط پویا

طراحی استراتژی برای شرایط پویا

طراحی استراتژی برای شرایط پویا When incumbents and, especially, new entrants use a new business model they drive dynamism in...

فرایند تصمیم گیری

فرایند تصمیم گیری

فرایند تصمیم گیری تصمیماتی را که مدیران میگیرند  میتواند : ۱ – موجب رشد ۲- رونق ۳- ورشکستگی معمولا تصمیم...

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی اهداف کلی : ۱-اهمیت و اهداف مدیریت منابع انسانی ۲-تعاریف و مفاهیم ۳-وظایف و مسئولیت ها ۴-نقش...

نرم افزارهای مدیریت استراتژیک

نرم افزارهای مدیریت استراتژیک

نرم افزارهای مدیریت استراتژیک امروزه، روشهای مدیریت سازمان یکی از موضوعات چالش برانگیز  بسیاری از مدیران و کارشناسان است. این...

اصول و مبانی مدیریت

اصول و مبانی مدیریت

اصول و مبانی مدیریت ایجاد سازمان یادگیرنده ترجمه محمدرضا زالی – مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران ( ۳ نفر) مدیریت استراتژیک...

اثربخشی تجهیزات OEE

اثربخشی تجهیزات OEE

اثربخشی تجهیزات OEE شاخص   Overall Equipment Effectiveness) OEE ) که برای نخستین بار در دهه ۱۹۶۰ توسط «سی‌چی‌ناکایاما» در ژاپن...

متدولوژی سیستمی

متدولوژی سیستمی

متدولوژی سیستمی دسته بندی متدولوژی های سیستمی پارادایم ها و استعارت رویکردهای هدف جو رویکردهای کشف مقاصد اطمینان از انصاف...