آرشیو مربوط به برچسب : دانلود پاورپوینت مدیریت

کارگاه آموزش روش های تدریس

کارگاه آموزش روش های تدریس

کارگاه آموزش روش های تدریس کاربرد روش سخنرانی زمانی مفید است که : فعالیت اصلی آموزش ارائه اطلاعات باشد. اطلاعات...

مدیریت تغییر و نوآوری

مدیریت تغییر و نوآوری

مدیریت تغییر و نوآوری دو نیروی درونی و بیرونی مدیران را تحت فشار قرار می دهند. نیروهای بیرونی پدید آورنده...

اصول و مبانی مدیریت

اصول و مبانی مدیریت

اصول و مبانی مدیریت ایجاد سازمان یادگیرنده ترجمه محمدرضا زالی – مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران ( ۳ نفر) مدیریت استراتژیک...