معرفی Wimax 5000 تومان

معرفی Wimax

معرفی Wimax  یک روش بى سیم فوق العاده سودمند و انقلابى در زمینه دسترسى تمامىکاربران (در هر سطحى) به اینترنت است. این نام از حروف اول کلمات Worldwide Intero Perability for Microwave Access گرفته [...]

مشاهده و دانلود