طراحی شبکه فازی عصبی به روش GMDH 5000 تومان

نسخه PDF دارد

طراحی شبکه فازی عصبی به روش GMDH

طراحی شبکه فازی عصبی به روش GMDH طراحی و پیاده سازی شبکه فازی-عصبی به روش GMDH جهت شناسایی  و  دسته بندی الگوریتم روش انتقال گروهی داده ها (Group Method of Data Handling) سه اصل   (خودسازماندهی  [...]

مشاهده و دانلود