شش سیگما 5000 تومان

نسخه PDF دارد

شش سیگما

شش سیگما دمینگ شش سیگما را واژه ای در برگیرنده مفهوم مستمر فرایندهای روزمره می داند .آنچه به عنوان بهبود مستمر مطرح هست چیزی جز به کارگیری و استقرار تکنیک های حل مساله جهت به کارگیری بهبودها و [...]

مشاهده و دانلود