شعر المپیک ۲۰۱۰ لندن 5000 تومان

شعر المپیک ۲۰۱۰ لندن

شعر المپیک ۲۰۱۰ لندن Survival جاودانگی Race, life’s a race رقابت، زندگی یک رقابت است And I am gonna win و من می‌خواهم برنده باشم Yes, I am gonna win بله می‌خواهم برنده باشم And I’ll light the [...]

مشاهده و دانلود