آرشیو مربوط به برچسب : شعر مخصوص المپیک 2010 لندن

شعر المپیک ۲۰۱۰ لندن

شعر المپیک ۲۰۱۰ لندن

شعر المپیک ۲۰۱۰ لندن Survival جاودانگی Race, life’s a race رقابت، زندگی یک رقابت است And I am gonna win...