فناوری اطلاعات در تایلند 5000 تومان

فناوری اطلاعات در تایلند

فناوری اطلاعات در تایلند Buddhakashetra  ( فرهنگ کشاورزی بودایی) فرهنگ تایلندی است که با قدمت هزار ساله به اوج شکوفایی خود رسیده است. تایلندی ها از نظر اخلاقی و معنوی با هندی ها و از نظر قومی با [...]

مشاهده و دانلود