آرشیو مربوط به برچسب : ماهیان خاویاری ایران

ماهیان خاویاری ایران

ماهیان خاویاری ایران

ماهیان خاویاری ایران انواع ماهیان خاویاری ایران : اوزون برون (دراکول ،سوروگا) Acipenser Stellatusشیب Acipenser nudiventrisفیل ماهی (بلوگا) Huso husoتاس...