مبانی جنگ نرم و مقابله با آن 5000 تومان

مبانی جنگ نرم و مقابله با آن

مبانی جنگ نرم و مقابله با آن «و الفتنه اکبر من القتل و لایزالون یُقاتلونکم حتی یَرُدُّوکُم عَنْ دینِکُم إن استطاعُوا». (بقره/۲۱۷) در این آیه مقارنه زیبایی بین فتنه و جنگ دائمی دشمنان دین با [...]

مشاهده و دانلود