شبکه حسگر بیسیم رایگان

شبکه حسگر بیسیم

شبکه حسگر بیسیم مسیریابی EDDD روشهای مطرح شده، همگی براساس به حداقل رساندن مصرف کل انرژی در شبکه طراحی شده اند وهیچ گونه تفکیکی بین کیفیت سرو یس ارائه شده بین جریان های مختلف قائل نمی شوند ولی در [...]

مشاهده و دانلود