آرشیو مربوط به برچسب : مسیریابی EDDD

شبکه حسگر بیسیم

شبکه حسگر بیسیم

شبکه حسگر بیسیم مسیریابی EDDD روشهای مطرح شده، همگی براساس به حداقل رساندن مصرف کل انرژی در شبکه طراحی شده...