شبکه حسگر بیسیم 5000 تومان

شبکه حسگر بیسیم

شبکه حسگر بیسیم مسیریابی EDDD روشهای مطرح شده، همگی براساس به حداقل رساندن مصرف کل انرژی در شبکه طراحی شده اند وهیچ گونه تفکیکی بین کیفیت سرو یس ارائه شده بین جریان های مختلف قائل نمی شوند ولی در [...]

مشاهده و دانلود