معماری C4ISR 5000 تومان

معماری C4ISR

معماری C4ISR تاریخچه ی ایجاد چهارچوب اجزای تشکیل دهنده ی چهارچوب چگونگی ارتباط اجزا و چهارچوب محصولات چهارچوب ارتباط C4ISR و Zachman مدل های مرجع C4ISR چهارچوب C4ISR C4ISR برگرفته از کلمات [...]

مشاهده و دانلود