رنگ شناسی و گرافیک رایانه ای 5000 تومان

رنگ شناسی و گرافیک رایانه ای

رنگ شناسی و گرافیک رایانه ای رنگ های اصلی در تئوری رنگ سنتی، قرمز، زرد و آبی رنگ های اصلی هستند زیرا دانه های رنگی تشکیل دهنده آنها از ترکیب هیچ رنگ دیگری به وجود نیامده و تمام رنگ های دیگر از [...]

مشاهده و دانلود