مقدمه ای بر نظریه آشوب 5000 تومان

مقدمه ای بر نظریه آشوب

مقدمه ای بر نظریه آشوب فهرست مطالب نظریه آشوب چیست؟ اصول و مفاهیم کلیدی نظریه آشوب تاریخچه کاربردها فرکتال ها الگوها در طبیعت دیدگاه پرفسور Robert May سیستمی که در آن قوانین و معادلات ساده ریاضی [...]

مشاهده و دانلود