آشنایی با نرم افزار winQsb
رایگان
آشنایی با نرم افزار winQsb

آشنایی با نرم افزار winQsb QSB چیست؟ تاریخچه‏ی تکامل QSB حوزه‏های کاربردی QSB زیربرنامه های QSB مزایا و معایب QSB •نویسندگان: Yih-Long Chang Robert S. Sullivan •هدف نویسندگان: جمع‏آوری تمامی مدل‏های ریاضی بهینه سازی در تجارت، مدیریت و کسب و کار در قالب یک نرم‏افزار و حل مسائل مربوط به آنها [...]

مشاهده و دانلود