پیکربندی مسیریابهای شبکه
رایگان
پیکربندی مسیریابهای شبکه

پیکربندی مسیریابهای شبکه تجهیزات شبکه این فصل به بررسی عملکرد بعضی از دستگاه های شبکه می پردازد. این دستگاه ها به شرح زیر می باشند: تکرار کننده ها (Repeaters) هاب ها (Hubs) پل ها (Bridges) سوئیچ ها (Switches) مسیریاب ها (Routers) تکرار کننده ها (Repeaters) تکرار کننده ها اولین دستگاه شبکه بودند [...]

مشاهده و دانلود