معماری سیستم های کامپیوتری
رایگان
معماری سیستم های کامپیوتری

معماری سیستم های کامپیوتری مطالبی که در این پاورپوینت مورد بررسی قرار گرفته به شرح زیر است: معماری سیستم های کامپیوتری الگوریتم جمع و تفریق اعداد اندازه علامتدار جمع وتفریق اعداد مکمل ۲ الگوریتم ضرب الگوریتم ضرب بوت ضرب کننده آرایه ای ضرب کننده آرایه ای عدد ۳بیتی در ۴بیتی الگوریتم تقسیم اعداد [...]

مشاهده و دانلود