مسیریابی
رایگان
مسیریابی

مسیریابی فهرست مطالب – پروتکلOSPF – انواع  پیغام های OSPF – معیارها – سیر تحول معیارهای مسیریابی آرپانت – معایب آرپانت – مسیر یابی میزبان های متحرک – مسئله مسیریابی مثلثی – بهینه سازی مسیر در IP متحرک پروتکل OSPF یکی از پرکاربردترین پروتکل های [...]

مشاهده و دانلود