علم تمرین
رایگان
علم تمرین

علم تمرین یکی از مهمترین ویژگی های اعمال شده در کانگ فو توآ۲۱ ورود مسائل علمی در کنار تمرینات، از آغاز به کار بوده است که مصداق بارز آن برگزاری بیش از ۴۰ کنگره علمی که محصول آن نیز ارائه صدها مقاله علمی ،برگزاری بیش از ۲۰ دوره دروس مربیگری و مکمل با متد دانشگاهی […]

مشاهده و دانلود