بررسی اجزاء یک ربات
رایگان
بررسی اجزاء یک ربات

بررسی اجزاء یک ربات چرخ ها: —رایج ترین و پرکاربرد ترین ابزار در حرکت ربات .۱استاندارد  ۲درجه آزادی  باربر-در یک جهت .۲چرخ میزی  ۲درجه آزادی  میز-داری امکان چرخش .۳چرخ سوئدی  ۳درجه آزادی  ؟ .۴چرخ توپی – کروی  آزاد  موس کلید ها: .۱لاله ای  فیوز برق .۲روکر  قابلیت کلید زنی از هر جهتی .۳فشاری  [...]

مشاهده و دانلود