میخک
رایگان
میخک

میخک  ویژگی های ریخت شناسی گیاه درختچه ای است کوچک و مخروطی شکل همیشه سبز و نا خزان دارای ارتفاع ۱۰- ۱۲ متر دارای پوسته ی خاکستری با شاخه های افراشته که به آن ظاهری مخروطی و استوانه ای میدهد دارای برگ های متقابل ، نوک تیز ، چرمی و پایا می باشد —ویژگی های […]

مشاهده و دانلود