الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه ها(هوش جمعی)
رایگان
الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه ها(هوش جمعی)

الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه ها(هوش جمعی) طبیعت منبع الهام و الگو گرفتن برای بسیاری از تحقیقات و پیشرفت های علمی بوده است،به عنوان مثال: الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه ها الگوریتم های ژنتیک Genetic Algorithms شبکه های عصبی Neural Networks سیستم های خودسازمان ده Self-organizing Systems [...]

مشاهده و دانلود