بهره وری نیرو در بانکداری الکترونیک ایران
رایگان
بهره وری نیرو در بانکداری الکترونیک ایران

بهره وری نیرو در بانکداری الکترونیک ایران مقدمه بانکداری الکترونیک به عنوان یک نیاز و موتور حرکتی اقتصاد در دولت الکترونیک محسوب می شود که دورشدن از آن نه تنها جلوی پیشرفت کشور را می گیرد بلکه روند حرکت اقتصاد کشور را معکوس کرده و لطمات جبران ناپذیری را برکشور وارد خواهد کرد. بیشتر مطالعات […]

مشاهده و دانلود