نقش آموزش خانواده در ارتقای سلامت کودک ناتوان
رایگان
نقش آموزش خانواده در ارتقای سلامت کودک ناتوان

نقش آموزش خانواده در ارتقای سلامت کودک ناتوان حقایق حضور بیش از ۶۰۰ میلون فرد دارای ناتوانی در دنیا از هر ۴ نفر سه نفر در کشورهای در حال توسعه زندگی میکنند یک نفر از هر ۵ نفر فقیرترین افراد دنیا را تشکیل می دهند تنها یک تا دو درصد از کودکان دارای ناتوانی به […]

مشاهده و دانلود