الگوریتم  کلونی زنبورعسل
رایگان
الگوریتم کلونی زنبورعسل

الگوریتم کلونی زنبور عسل تاریخچه اولین  بار  در سال ۲۰۰۵ توسعه  یافت ؛ این الگوریتم شبیه سازی  رفتار  جستجوی  غذای  گروه های زنبور عسل  است. در  این  الگوریتم، الگوریتم نوعی از جستجوی محلی انجام  می دهد که با جستجوی  تصادفی ترکیب  شده  است زنبور در طبیعت: کلونی زنبورها درطبیعت شامل منابع غذایی [...]

مشاهده و دانلود