مطالعات منطقه ای اسکاندیناوی
رایگان
مطالعات منطقه ای اسکاندیناوی

مطالعات منطقه ای اسکاندیناوی واژه اسکاندیناوی قدمتی باستانی دارد “اسکادهیناوئو” بوده و با  نام “اسکونه” در حال حاضر نام جنوبی ترین استان سوئد در ارتباط است “اسکادهیناوئو” به معنی “سرزمین خطرناک احاطه شده توسط آب” است که اشاره به سواحل نامساعدی [...]

مشاهده و دانلود