آموزش ترانسفورماتور
رایگان
آموزش ترانسفورماتور

آموزش ترانسفورماتور دما چیست ؟ چگونه آن را اندازه گیری کنیم ؟ دمای هر سیستم نشان دهنده مقدار انرژی موجود در آن سیستم است این مفهوم توسط قانون Equipartition  بیان می شود متوسط انرژی جنبشی =ذرات تشکیل دهنده سیستم T دمای مطلق بر حسب درجه کلوین K ثابت بولتزمن عنصر تعریف یک مقیاس اندازه گیری […]

مشاهده و دانلود