تشخیص دست خط – بازخوانی نوری
رایگان
تشخیص دست خط – بازخوانی نوری

تشخیص دست خط – بازخوانی نوری اگر ما متنی را روی کاغذ داشته باشیم و بخواهیم عین متن را بدون تایپ کردن وارد کامپیوتر کنیم چکار باید بکنیم؟ ما به وسیله اسکنر می توانیم تصویری از آن متن را وارد کامپیوتر کنیم، اما این فقط یک تصویر است و نمی توان روی آن پردازش انجام […]

مشاهده و دانلود