همه چیز در مورد جوشکاری
رایگان
همه چیز در مورد جوشکاری

همه چیز در مورد جوشکاری نکات ایمنی ۱- در مجاورت مواد قابل اشتعال و انفجار ودر مکانهایی  که گرد وغبار و بخارات یا گازهای قابل انفجار و  اشتعال وجود دارد نباید جوشکاری کرد . ۲- بدنه دستگاههای جوش برق باید بطور مو ثری دارای اتصال الکتریکی به زمین باشد . ۳- محل اتصال کابلهای تغذیه […]

مشاهده و دانلود