کاربرد نظریه آشوب در مدیریت
رایگان
کاربرد نظریه آشوب در مدیریت

کاربرد نظریه آشوب در مدیریت Chaos در لغت به معنای در هم ریختگی، آشفتگی، بی‌نظمی است و هم ارز کلمه تلاطم turbalance) ) در علم مکانیک می باشد. این واژه به معنی فقدان هرگونه ساختار منظم است و در محاورات روزمره به مفهوم سازمان نیافته و ناکاراست و جنبه منفی ای در بر دارد. تا […]

مشاهده و دانلود