راهنمای اولیه جهت یادگیری مجازی
رایگان
راهنمای اولیه جهت یادگیری مجازی

راهنمای اولیه جهت یادگیری مجازی معرفی دوره های مجازی دانشگاه شهید بهشتی توصیفی از آموزش الکترونیکی نقش ها در  آموزش الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی با بهره‌مندی از زیرساخت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مناسب و نیروی انسانی متخصص، در نظر دارد برخی دوره‌های دانشگاهی را در مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی [...]

مشاهده و دانلود