شبکه کامپیوتری پیشرفته
رایگان
شبکه کامپیوتری پیشرفته

شبکه کامپیوتری پیشرفته اساسا یک شبکه کامپیوتری بمنظور استفاده مشترک از سخت افزار ونرم افزار، منابع اطلاعاتی ایجاد شده اند که شامل دو یا بیش از دو کامپیوتر وابزارهای جانبی مثل چاپگرها، اسکنرها ومانند اینها هستند به تمامی تجهیزات سخت افزاری ونرم افزاری موجود در شبکه منبع۱(Source)گویند. دلایل [...]

مشاهده و دانلود