گیاهان دارویی
رایگان
گیاهان دارویی

گیاهان دارویی اسپیره گیاهی است پایا با ساقه ای افراشته و گل آذین دیهیم به گل های سفید یا کرم رنگ. برگ ها متناوب تک شانه ای با دندانه های بزرگ هستند. میوه های آن هر کدام تنها یک دانه دارند. این گیاه به صورت خودرو در کنار آب ها و نزدیک چشمه ها و […]

مشاهده و دانلود