اصول و مبانی مدیریت
رایگان
اصول و مبانی مدیریت

اصول و مبانی مدیریت ایجاد سازمان یادگیرنده ترجمه محمدرضا زالی – مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران ( ۳ نفر) مدیریت استراتژیک – فرد آر دیوید ترجمه دکتر علی پارساییان نشر فرهنگ و هنر(۴ نفر) ساختن برای ماندن – ترجمه فضل اله امینی (۳ نفر) پنج دشمن کار تیمی – مترجم فضل الله امینی نشر فرا( ۳نفر) […]

مشاهده و دانلود
متدولوژی سیستمی
رایگان
متدولوژی سیستمی

متدولوژی سیستمی دسته بندی متدولوژی های سیستمی پارادایم ها و استعارت رویکردهای هدف جو رویکردهای کشف مقاصد اطمینان از انصاف ترویج تنوع پارادایم الگوواره یا پارادایم، سرمشق و الگوی مسلط و چارچوب فکری و فرهنگی است. مجموعه‌ای از الگوها و نظریه‌ها برای یک گروه یا یک جامعه شکل داده‌اند. هر گروه یا [...]

مشاهده و دانلود