ویروس کامپیوتری
رایگان
ویروس کامپیوتری

ویروس کامپیوتری تاریخچه ۱۹۸۳:یکی از فارغ التحصیلان دانشگاهUSC با نام کوهن برای توصیف یک برنامه کامپیوتری مخرب که خود را کپی می کند،واژه «ویروس» را به کار برد. ۱۹۸۶: اولین ویروس رایانه‌های شخصی در پاکستان ایجاد شد. ۱۹۸۷: ویروس Lehigh در دانشگاه لهای آمریکا کشف شد. ۱۹۸۸: اولین Anti-virus نوشته [...]

مشاهده و دانلود