شبکه plc توسط تکنولوژی پروفیباس
رایگان
شبکه plc توسط تکنولوژی پروفیباس

شبکه plc توسط تکنولوژی پروفیباس فصل ۱ سیستم کنترل اجزای اصلی کنترل اجزای اصلی PLC عملکرد PLC انواع مختلف PLCهای ساخته شده فصل ۲ انواع PLCها انواعPLC های Simatic Step7 پیکربندی سخت افزاری ویژگیهای رک  ۳۰۰: یازده اسلات دارد. بصورت ریل است. فقط نقش نگهدارنده برای ماژولها دارد. ماژولها باید روی آن [...]

مشاهده و دانلود