معماری سرویس گرا soa
رایگان
معماری سرویس گرا soa

معماری سرویس گرا soa معرفی معماری سرویس گرا    معماری سرویس گرا (SOA) رهیافتی برای ساخت سیستم های توزیع شده است که کارکردهای نرم افزاری را در قالب سرویس ارائه می کند. سرویس چیست سرویس ها اجزاء مستقلی هستند که پیغام های XML را پردازش می کنند. سرویس ها دارای رابط های خوش تعریف هستند که […]

مشاهده و دانلود