مدیریت پروژه فناوری اطلاعات
رایگان
مدیریت پروژه فناوری اطلاعات

مدیریت پروژه فناوری اطلاعات فعالیت های عمده و اصلی سازمان عملیات پروژه تعریف عملیات و پروژه در پاور موجود است. تعاریفی از پروژه ۱- مجموعه تلاش‌های موقّتی برای تحقق یک تعهّد و ایجاد یک محصول یا ارائه خدمات مشخص و منحصر به فرد است. موقّتی: پروژه در زمان‌های معین شروع و خاتمه می‌یابد. مشخّص: خدمت [...]

مشاهده و دانلود