یادگیری ماشین
رایگان
یادگیری ماشین

یادگیری ماشین فهرست مطالب مقدمه ­ای بر هوش مصنوعی تعریف یادگیری یادگیری ماشینی چیست؟ یادگیری انسان و ماشین چرا یادگیری؟ اهداف، انگیزه­ها و برخی از کاربرد­های یادگیری ماشین روش های ایجاد هوش در یادگیری ماشینی .۱سیستم های خبره .۲سیستم شبکه عصبی مصنوعی .۳فناوری الگوریتم ژنتیک .۴سیستم منطق فازی [...]

مشاهده و دانلود