زبان مصنوعی
رایگان
زبان مصنوعی

زبان مصنوعی فهرست ساختار زبان و مزه ها ساختار سلول های چشایی سنسور مزه ساختار سنسور مزه پاسخ انواع سنسور ها دیاگرام تشخیص مزه نتیجه گیری زبان انسان قادر به چشیدن ۵ مزه اصلی می باشد و بر اساس اینها قادر است تمام مزه ها را درک کند: شوری>> به وسیله نمک‌های یونیزه و عمدتا […]

مشاهده و دانلود