برون‌سپاری فعالیت‌ها
رایگان
برون‌سپاری فعالیت‌ها

برون‌سپاری فعالیت‌ها مقدمه پیتر دراکر در ارتباط با برون سپاری و آثار آن می گوید: “چنین امری در واقع در حکم تحولی بنیادین در ساختار سازمانهای جهان فردا است. این بدان معناست که دیگر الـــــزامی نیست که شرکت های بزرگ تجاری،‌ ادارات دولتی،‌ بیمارستانها و دانشگاههای بزرگ به تشکیلاتی بدل شوند که [...]

مشاهده و دانلود