جزوه پاورپوینت اقتصادخرد
رایگان
جزوه پاورپوینت اقتصادخرد

جزوه پاورپوینت اقتصادخرد فصل اول : تعریف علم اقتصاد و کاربرد آن فصل دوم : سیستم‌های اقتصادی فصل سوم: تقاضا و عرضه فصل چهارم: رفتار مصرف کننده فصل پنجم : بنگاه تولید فصل ششم : کشش فصل هفتم : هزینه فصل هشتم : تعیین قیمت و مقدار در بازار رقابتی فصل نهم : تعیین قیمت […]

مشاهده و دانلود