اختلال در یادگیری ریاضی
رایگان
اختلال در یادگیری ریاضی

اختلال در یادگیری ریاضی مقدمه: (مشکل و اختلال به علت عدم رشد عقلی و درک مفاهیم انتزاعی کودکان) دشواری و پیچیدگی مفاهیم و اهیمت ریاضات باعث تنش و تعارض در دانش آموزان میشود. نارسایی در ریاضیات سطح پیشرفت دانش آموزان دچار اختلال یادگیری پایین تر از دانش آموزان عادی است. انجمن ریاضی ایران در تهیه [...]

مشاهده و دانلود