قانون مدیریت خدمات کشوری
رایگان
قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون مدیریت خدمات کشوری ۱- سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ۲- آسیب شناسی کوچک سازی دولت ۳-برنامه‌های اصلی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ۴-سازه‌های پشتیبان در اجرای برنامه‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ۵- اقدامات انجام شده توسط معاونت توسعه [...]

مشاهده و دانلود