جزوه پاورپوینت مهندسی اینترنت
رایگان
جزوه پاورپوینت مهندسی اینترنت

جزوه پاورپوینت مهندسی اینترنت سرفصل مطالب مفاهیم شیکه ها،شبکه محلی گسترده و … زیر ساخت ارتباطی،اطلاعاتی،نرم افزاری و سخت افزاری  شبکه های گسترده قراردادهای ارتباطی و جایگاه ارائه دهندگان خدمات ارتباطی … ساختار اینترنت،الگوهای آدرس دهی،نحوه دستیابی و انواع کارگزاران و … فن آوری [...]

مشاهده و دانلود