نانو تکنولوژی و کاربرد آن در کامپیوتر
5000 تومان
نانو تکنولوژی و کاربرد آن در کامپیوتر

نانو تکنولوژی چیست؟ žنانو تکنولوژی یعنی فناوری یک میلیاردم  (۹-۱۰ ) متر یا تکنولوژی اتمها . نانو تکنولوژی و کاربرد آن در کامپیوتر در زبان یونانی نانو به معنای کوتوله و معادل یک میلیاردم می باشد یعنی ۵۰۰۰۰ بار نازکتر از ضخامت یک تار مو یعنی اندازه چندین اتم. žهدف اصلی اکثر تحقیقات نانوتکنولوژی [...]

مشاهده و خرید