جزوه تجزیه تحلیل و مدلسازی سیستم
رایگان
جزوه تجزیه تحلیل و مدلسازی سیستم

جزوه تجزیه تحلیل و مدلسازی سیستم مهندسی نرم افزار : ایجاد روندی سیستماتیک ، منظم و قابل اندازه گیری برای تولید و نگهداری نرم افزار را وظیفه ی علم مهندسی نرم افزار می دانیم. مهندسی نرم افزار، شاخه ای است از مهندسی، که با بهره گیری از دانشِ علمی، به ارائه ی راه حل هایی […]

مشاهده و دانلود