معماری C4ISR
رایگان
معماری C4ISR

معماری C4ISR تاریخچه ی ایجاد چهارچوب اجزای تشکیل دهنده ی چهارچوب چگونگی ارتباط اجزا و چهارچوب محصولات چهارچوب ارتباط C4ISR و Zachman مدل های مرجع C4ISR چهارچوب C4ISR C4ISR برگرفته از کلمات command ، Control ، Communication ، Computers ، Intelligence ، Surveillance و Reconnaissance می باشد . [...]

مشاهده و دانلود