رایانش ابری
رایگان
رایانش ابری

رایانش ابری تاریخچه تعریف مفاهیم مشابه ویژگی های کلیدی ساختار مدل ها مدل های پیاده سازی رسانه های ابری چالش ها انتقادات آینده •۱۹۷۰ : زمان پیدایش مفاهیم اصلی، توسط جان مک کارتی “رایانش ممکن است روزی به عنوان یکی از صنایع همگانی سازماندهی شود” •۱۹۹۰ : تا اویل دهه ۹۰ تنها خطوط تلفن نقطه […]

مشاهده و دانلود