موتور جستجوی قرآنی وب
رایگان
موتور جستجوی قرآنی وب

موتور جستجوی قرآنی وب فهرست تعریف پروژه جستجو در وب کارهای مرتبط اجزای موتور جستجو راهکارهای پیشنهادی نتیجه‌گیری مراجع تعریف پروژه موتور جستجوی قرآنی وب سیستم بازیابی اطلاعات وب بر اساس کلید واژه نتایج قرآنی : مستنداتی که قسمتی از قرآن در آنها آمده است پرس جوی قرآنی : کلید واژه‌ها عربی و از [...]

مشاهده و دانلود